Ochrana osobních údajů

Co se bude dít s daty z kontaktního formuláře

Oldřich Hrb, sídlem v Brně, Antonínská 563/16, 60200, IČ 02182629 dále jen správce, zpracovává pro vaši poptávku po službách ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • IP adresu
  • telefon

Pro vytvoření nabídky služeb potřebuji zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon, ať už kvůli jednání o nabídce, nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností till3am s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a firmou till3am s.r.o., nejdéle jeden rok od provedení poptávky, pokud mi neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

 

Na základě Nařízení máte právo:

  • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po mě výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
  • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na mě, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Společná ustanovení

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijal jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv)
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Oldřich Hrb, sídlem v Brně, Antonínská 563/16, 60200, IČ 02182629 má právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna této stránce a zároveň mi bude zaslána nová verze těchto podmínek na poskytnutou e-mailovou adresu po dobu zpracovávání.

Pro informace o cookies si prostudujte samostatnou informační stránku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 5. 2018.